پایگاه اینترنتی یاران سازمان انتقال خون ایران
اداره کل پدافند غیر عامل
 
عضو(داوطلب) : 

شخصی است که به اصول انتقال خون احترام گذاشته وبدون هیچگونه چشمداشتی در صورت تمایل با ارائه خدمات داوطلبانه براساس تخصص علاقه مندی وتوان خود سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری رساند. این افراد می توانند وبعد از تکمیل فرم عضویت به مطالب آموزشی رایگان وسایر خدمات ساب پرتال دسترسی داشته باشند.

 
ثبت عضويت:
ثبت اطلاعات "عضویت" وتکميل فرم هاي آنلاين از طریق ساب پرتال www.Yaran.ibto.ir 

یار: 
هر عضو بالای 18 سال تا 50 سال که تمایل خود را برای ارایه خدمات بصورت  کاملا داوطلبانه، سازماندهی شده و به صورت مستمر یا مقطعی در قالب گروه های مشارکتی و مهارتی ارایه می نماید این فردبه اصول بنیادین سازمان و اجرای مصوبات سازمان انتقال خون  پایبند بوده وعمل می کند و دورهای لازم تیوری و عملی را مطابق برنامه های آموزشی انتقال خون می گذراند. همچنین براساس فراخوان در طول سال حداقل دو نوبت  ارائه  خدمت می نماید
 
وظایف یاران:
- پایبند به اصول بنیادین سازمان انتقال خون 
- پیروی ازمصوبات سازمان انتقال خون
- دورهای اموزش لازم تئوری وغیرحضوری  و دوره های تکمیلی وعملی را مطابق برنامه های آموزشی انتقال خون مناسب با ایفای نقش خود بگذراند.
- در طول سال حداقل دوبار براساس دعوت سازمان  همکاری نمایند.