پایگاه اینترنتی یاران سازمان انتقال خون ایران
اداره کل پدافند غیر عامل
 
هدف از تشکیل :
در راستای تحقق شعار هرخانواده ایرانی یک یار سازمان انتقال خون   وبه منظور ترویج وتشویق رفتارهای مشارکتی وداوطلبانه و نياز سازمان انتقال خون به بهره مندي از نيروي انساني مناسب در زمانهاي مورد نياز، هم چنین پاسخگویی مثبت وسریع در مقابل بحران  ايجاد یک بانک اطلاعاتي مناسب از یاران انتقال خون جهت مشارکت در اهداف ایثارگرانه وانسان دوستانه سازمان ، ضروری بنظر می رسد بدین منظور شکل گیری کانون  یاران سازمان انتقال خون ایران با بهره گیری از نیروهای زبده وماهر برای خدمت رسانی و مشارکت در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه وتهدیدات  با اهداف ذيل تشكيل گردید:
1- ساماندهي و سازماندهي یاران با توجه به مهارت ، تخصص و تجربه
2- بهره مندي از خدمات یاران به منظور برطرف نمودن نيازها و مشكلات در هنگام بروز  بحران
3- تشكيل و سازماندهي برگزاری تيمهاي خونگیری با مشارکت یاران آموزش دیده 
برنامه کانون یاران سازمان انتقال خون ایران: 
1- شناسایی منابع جمعیتی  
2- جذب نیروهای داوطلب 
3- آموزش نیروهای داوطلب 
4- نگه داشت نیروهای داوطلب